Blog o tendencjach i trendach na rynku pracy
Witaj zmiano!

Misja

Celem mojego bloga jest:

  • informowanie o trendach i tendencjach na rynku pracy,
  • przekazywanie wiedzy istotnej z punktu widzenia pracodawcy i kandydata,
  • budowanie przestrzeni do porozumienia na linii rekruter – osoba poszukująca pracy,
  • walka ze stereotypami i uprzedzeniami, z którymi spotykamy się na rynku pracy,
  • propagowanie idei EMPLOYER BRANDING = EMPLOYEE FRIENDLY.

Głównymi założeniami powyższej idei są:

  • przekonanie, że u podstaw employer brandingu powinno leżeć poszanowanie dla każdego kandydata i pracownika (bez względu na wiek),
  • informowanie o korzyściach, jakie może przynieść pracodawcom zatrudnianie osób dojrzałych,
  • propagowanie potrzeby otwartości i gotowości ze strony pracodawców na podjęcie dialogu z dojrzałym kandydatem,
  • uświadamianie, że w prawdziwym employer brandingu nie ma ma miejsca na stereotypy i uprzedzenia,
  • wyrównywanie szans w procesie rekrutacyjnym.